Redfield Edge Primary School

Phonics

 

Rocket Phonics Redfield Edge Primary Skills Progression

                    Sounds Mat 1                                                    Sounds Mat 2

                        Sounds Mat 3                                            Sounds Mat 4

Phonics Frieze Set 1       Phonics Frieze Set 2      

           Alphabet Poster